Karjera prasideda „K“ raide

Studentams

Kauno senamiestyje įsikūrusi aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Jos steigėjas katalikiška labdaros ir paramos organizacija – Lietuvos Kolpingo fondas.
Kolpingo kolegijoje realizuojamos 7 studijų programos:

 • socialinis darbas;
 • tarptautinis verslas;
 • verslo anglų kalba;
 • teisė;
 • ekoturizmas;
 • verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita;
 • vaiko gerovė ir socialinė apsauga;

Visos Kolegijos programos yra akredituotos Lietuvoje. Baigę studijas absolventai įgyja LR Švietimo ir mokslo ministerijos pripažintą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei gali rinktis  aukštesnės pakopos studijas Lietuvoje ar užsienyje.
Įsteigtos steigėjo stipendijos. Kolegijoje vadovaujamasi krikščioniškomis vertybėmis, skiriamas didelis dėmesys ir pagarba studento asmenybei, aukšta studijų kokybė, dėstytojai – tikri savo srities profesionalai, turintys didelę praktinę patirtį. Studentai turi perspektyvą toliau tęsti studijas Lietuvos ir kitų ES šalių universitetuose, rinktis studijų mainus ir praktikas ES šalyse pagal Erasmus programą. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Vokietijos ir kitų šalių aukštosiomis mokyklomis, kuriose galima tęsti studijas bei atlikti praktiką.
Studentai turi galimybę aktyviai dalyvauti ne tik Kolegijos, bet ir Tarptautinėje Kolpingo draugijos veikloje įvairiose užsienio šalyse.
Kolegijoje vyksta tarptautinės mokslinės konferencijos ir seminarai, tradicine tapusi ir didelį būrį dalyvių sutraukianti Kolpingo savaitė, organizuojama Studentų savaitė, studentiškos šventės. Skaityti paskaitų atvyksta dėstytojai iš užsienio universitetų. Studentai nuolat dalyvauja seminaruose bei įvairiuose renginiuose Kolpingo kultūros ir švietimo centre Troškūnuose, Anykščių r., kuris įsikūręs buvusiame 18 amžiaus Bernardinų vienuolyne. Aktyviai veikia Studentų atstovybė, sėkmingai žaidžia Kolpingo kolegijos krepšinio komanda.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

 • Pradzia 04
 • Pradzia 05
 • Pradzia 06
 • Pradzia 07
 • Pradzia 08
 • eris logo krivky