Karjera prasideda „K“ raide

Vyko seminaras Studentų atstovybės klausimais

Rugsėjo 10 d. Kolegijos direktorė Lina Kalibataitė pravedė seminarą, skirtą Studentų atstovybės struktūros tobulinimo klausimams. 

Buvo kalbama apie nevyriausybinių organizacijų reikšmę Lietuvoje, jų santykį su kitomis organizacijomis, taip pat Studentų atstovybės struktūrą bei funkcijas. Seminaro dalyviai gilino žinias šiais klausimais bei vėliau tarėsi dėl netrukus organizuojamų Studentų atstovybės prezidento rinkimų.

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky