Karjera prasideda „K“ raide

Vyko respublikinė studentų konferencija

Lapkričio 17 d.  vyko dešimtoji Kolpingo kolegijos studentų konferencija “Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos”, kurioje dalyvavo studentai iš 11 aukštųjų mokyklų: Kolpingo kolegijos,  Marijampolės, Kauno, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegijų, Kauno technologijos, ISM vadybos ir ekonomikos, Vytauto Didžiojo,  Aleksandro Stulginskio universitetų,  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir  Lietuvos kūno kultūros akademijos.

62 studentai pristatė 49 pranešimus plenariniame posėdyje ir  keturiose darbo grupėse:

  • Iššūkiai verslui neapibrėžtumo sąlygomis;
  • Socialinio darbo studijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje: studentų patirtis ir  perspektyvos;
  • Jaunų specialistų vaidmuo teisinės minties plėtojime;
  • Creativity in Language Learning“ (pranešimai anglų k.).

 

Geriausi pranešimai darbo grupėse:

Iššūkiai verslui neapibrėžtumo sąlygomis 

1 vieta. Ignas Ašmontas  „ATEITIES ENERGETIKOS IŠŠŪKIAI IR TIKSLAI“
(Kauno technologijos universitetas, dėst. dr. Saulius Gudžius)
Rasa Butėnaitė „PENKI SAVIUGDOS ETAPAI, PRASMINGESNIO GYVENIMO LINK“ (Kolpingo kolegija, dėst. Birutė Krikščiukienė)
2 vieta.  Akvilė Morkūnaitė  „EURO ĮVEDIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE“ (Kolpingo kolegija, dėst.Ona Danė Dungilienė)
Asta Paulauskaitė, Ieva Paulauskaitė „KLAIDOS IR APGAULĖS FINANSINĖSE ATASKAITOSE“ (Aleksandro Stulginskio universitetas, dėst. dr. Aurelija Kupstienė)
3 vieta. Mantas Didžiulis „PERSONALO VALDYMO RAIDA IR JOS SVARBA ŠIANDIENAI“ (ISM vadybos ir ekonomikos universitetas).

Jaunų specialistų vaidmuo teisinės minties plėtojime

1 vieta. Rima Jaruševičiūtė „POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TEISINĖ ATSAKOMYBĖ“  (Kolpingo kolegija, dėst.Dagnė Daukantaitė)
2. vieta. Sigita Balčaitytė „PRIEGLOBSČIO INSTITUTO TEISINIO REGULIAVIMO  ASPEKTAI” (Kauno kolegija, dėst. Dalia Perkumienė)

Socialinio darbo studijų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje: studentų patirtis ir  perspektyvos:

1 vieta. Tautvydas Vigelas  „NEPILNAMEČIŲ ALKOHOLIO VARTOJIMO PASEKMĖS STUDENTŲ AKIMIS“ (Kolpingo kolegija, dėst. Rasa Didžiulienė )
2 vieta. Agnė Budzeikaitė  „SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS IR SOCIALINIO DARBO STUDENTŲ TOLIMESNĖS KARJEROS PLANAVIMO PERSPEKTYVOS“ (Marijampolės kolegija, dėst.  Audronė Putauskienė)
3 vieta. Indrė Lukoševičiūtė  „ELGESIO NORMŲ YPATUMAI ARABŲ ŠALYSE“ (Kolpingo kolegija, dėst. Rasa Didžiulienė) 

Creativity in Language Learning“ (pranešimai anglų k.)

1 vieta. Matas Lėckas  „ISSUES OF CREATIVE LEARNING“ (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, dėst.Jolanta Rasulienė)

 

Nuotraukose: konferencijos akimirkos

Viliaus Šiupinio ir Juozo Stočkaus nuotraukos

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky