Vyko koleginių studijų dešimtmečio paminėjimas Kolpingo kolegijoje

Šiais metais koleginių studijų sektorius Lietuvoje mini 10 metų veiklos jubiliejų. Ta proga surengtoje konferencijoje “Koleginių studijų 10-metis Kolpingo kolegijoje” sveikinimo žodį tarė Kauno miesto mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius, Vokietijos kolegijų veiklą trumpai  pristatė Kolpingo kolegijos Akademinės tarybos pirmininkas, Augsburgo vyskupijos Kolpingo švietimo centro vadovas  (Vokietija)  Josef Sebastian Paul.

Pranešimą apie aukštojo mokslo tradicijas skaitė Kolpingo kolegijos studentai Marius Simokaitis ir Rūta Ulkytė, kurio pagrindiniai akcentai buvo tai, jog Kaunas yra tas miestas, kuriame istoriškai prasidėjo visos Lietuvos aukštasis mokslas ir Kolpingo kolegijos bendruomenė yra šios istorijos dalis bei tęsėja.

Renginyje buvo pagerbti administracijos darbuotojai  ir ilgai dirbantys dėstytojai. Studentai bei visi susirinkusieji buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje bei pasivaišinti 10-mečio tortu.

Nuotraukose: konferencijos akimirkos.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky