Vizito metu Škotijoje kalbėta apie ateities perspektyvas

Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė ir Verslo vadybos katedros vedėjas Aivaras Krasuckas lapkričio 5-9 d. vyko vizito į Abertay of Dundee universitetą Škotijoje. Su šiuo universitetu Kolpingo kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir šiuo metu bakalauro studijas jame tęsia 5 Kolpingo kolegijos studentai.

„Vienas iš vizito tikslų buvo pasidomėti, kaip sekasi mūsų studentams, o taip pat kalbėjome, ką abi mokslo institucijos turėtų patobulinti bendradarbiaujant, aptarėme studijų programas. Kolpingo kolegijos studentai nuvykę ten nustemba, kai pamato, jog Abertay of Dundee universitete yra daug mažiau kontaktinių valandų, t.y. paskaitų, negu pas mus. Jų studentai daugiau dirba savarankiškai, rašo įvairius mokslinius darbus: esmė atpasakoti ne tai, ką pasakoja dėstytojai, o išnagrinėti kelis požiūrius viena ar kita tema ir apibendrintai juos pateikti“, - sakė Lina Kalibataitė. 

Vizito metu bendrauta su universiteto atstovais, domėtasi, kaip funkcionuoja smulkus ir vidutinis verslas, kaip dirbama su studentais, kuriems reikia papildomos pagalbos, nes jie nespėja studijuoti įprastu tempu, diskutuota apie bendrus projektus ateityje. Taip pat vyko susitikimas su Angus regiono mere. 

Susitarta, jog Abertay of Dundee universiteto atstovai į Kolpingo kolegiją atvyks 2008 m. kovo mėnesį, kuomet bus organizuojama „Verslo savaitė“. Jos metu vyks įvairūs renginiai – seminarai verslo tematika, paskaitos ir kt.  

Rūta Kazlauskaitė

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky