Teikite prašymus socialinei stipendijai gauti

Nuo 2010 m. Valstybinis studijų fondas aukštųjų mokyklų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams pradeda mokėti socialines stipendijas.  Iki 2010 m. vasario 15 d. VšĮ Kolpingo kolegija Valstybiniam studijų fondui turi pateikti studentų, galinčių gauti šias stipendijas, sąrašą.

Socialines stipendijas gali gauti visi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Studentas, siekiantis gauti socialinę stipendiją, arba jo įgaliotas asmuo VšĮ Kolpingo kolegijos Tarptautinių ryšių skyriui iki 2010 m. vasario 15 d.  turi pateikti šiuos Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus:

 • užpildytą ir pasirašytą Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti socialinę stipendiją (galimybė atsispausdinti arba gauti Kolegijos Tarptautinių ryšių skyriuje);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad studentas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

- yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pateikti  pažymą iš savivaldybės ar seniūnijos, kurioje būtų nurodyta, jog studentas ar šeima, kuriai priklauso studentas, gali gauti arba gauna socialinę pašalpą);

- turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pažymą ar pažymėjimą apie neįgalimą ar nedarbingumą);

- jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę  (gimimo liudijimo kopiją; mirties liudijimų kopiją/-as; teismo sprendimą dėl nustatytos globos).

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais prašome kreiptis į VšĮ Kolpingo kolegijos Tarptautinių ryšių skyrių iki 2010 m. vasario 15 d.


Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai
Prašymo skirti socialinę stipendiją forma

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

 • Pradzia 04
 • Pradzia 05
 • Pradzia 06
 • Pradzia 07
 • Pradzia 08
 • eris logo krivky