Tarptautinėje konferencijoje – išskirtiniai svečiai ir steigėjo stipendijų įteikimas

Kolpingo kolegijoje baigėsi jau tradicine tapusi, trečiąjį kartą organizuota Kolpingo savaitė. Savaitė pasibaigė kovo 26 d., penktadienį, Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje devintąjį kartą organizuota  tarptautine  moksline - praktine konferencija „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle šiandien“. Šiais metais į konferenciją atvyko išskirtiniai svečiai - garsus Vokietijos verslininkas Hubert Stärker, Bavarijos ekonomikos susivienijimo garbės prezidentas, Bavarijos metalo ir elektros pramonės susivienijimo garbės pirmininkas, kuris nuolat remia  įvairius socialinius projektus įvairiose pasaulio vietose. Taip pat Tėvas Roland Pasensie - Pietų Afrikos Kolpingo dvasios vadovas, visos Afrikos generalinis dvasios vadovas ir  Tarptautinės Kolpingo draugijos prezidiumo narys, kuris dalijosi patirtimi apie jaunimo bedarbystę ir smulkaus verslo bei mažųjų įmonių vystymąsi Pietų Afrikoje. Tėvas Roland Pasensie nuolat įgyvendina įvairius projektus Pietų Afrikoje, vietos žmonėms padėdamas per įvairius profesinius  mokymus rasti savo vietą gyvenime.  Konferencijoje dalyvavo James S Paterson - verslo kūrimo ir organizavimo ekspertas-lektorius iš Škotijos, prof. G.Merkys. Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Baigiamosios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos metu buvo įteikta ir daugiau nei 40 Kolpingo kolegijos steigėjo stipendijų, kurių vertė beveik 40 tūkst. litų. Stipendijos  skirtos už labai gerus studijų rezultatus, taip pat  dalis stipendijų yra socialinės  ar skatinamosios, skirtos studentams už aktyvų dalyvavimą Kolpingo kolegijos bei visos Kolpingo bendruomenės veikloje.

Kolpingo savaitės metu nemokamus seminarus verslo, teisės, mokesčių, socialiniais, edukologiniais bei kitais klausimais visą savaitę vedė Kolpingo kolegijos užsienio universitetų partnerių  bei Lietuvos specialistai. Savaitės metu  vyko  knygos „Mąstyti, veikti, būti: Socialinis darbas organizacijoje“ pristatymas, kuriame dalyvavo knygos iniciatorė ir bendraautorė - Lies Gualtherie van Weezel - socialinio darbo ekspertė iš Olandijos. Viena iš knygos bendraautorių ir Kolpingo kolegijos dėstytoja Evelina Darulienė. Vyko verslo kūrimo ir organizavimo eksperto-lektoriaus iš St.James universiteto (Škotija) –  James S Paterson seminarai  skirti visiems, norintiems ir galvojantiems apie galimybę pradėti ar plėtoti savo verslą. Seminaruose  buvo kalbama apie idėjų paiešką, rinkas ir rungtyniavimą jose, svajonių komandas, įėjimo į rinką strategijas bei kt. klausimais.

Kitomis dienomis buvo organizuota apvalaus stalo diskusija „Ar gyvename teisinėje valstybėje“, seminaras „Konfliktų valdymo technikos edukaciniame procese“, skirtas mokytojams, dirbantiems su vyresniųjų klasių moksleiviais ir jų šeimomis. Seminarą ”Finansų ir mokesčių naujovės” vedė nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas. Kolpingo savaitės organizuotuose renginiuose dalyvavo keli šimtai dalyvių. 

Nuotraukose: tarptautinės konferencijos Kauno miesto savivaldybėje akimirkos

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky