Karjera prasideda „K“ raide

Studijos, mokslinės stažuotės Danijoje 2008/2009 m.m.

Kviečiame teikti paraiškas Danijos tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo švietimo ir mokymo centro (CIRIUS) skelbiamam konkursui dėl dalinių studijų, mokslinių stažuočių Danijos mokslo ir studijų institucijose 2008/2009 m.m.

Danijos tarptautinio bendradarbiavimo ir mobilumo švietimo ir mokymo centras (CIRIUS) konkursą laimėjusiems kandidatams skiria 5.000 DKK per mėnesį stipendiją, garantuoja nemokamas studijas. Asmenims, patvirtintiems ilgesniam nei 3 mėnesių studijų ar stažuočių laikotarpiui padengia sveikatos draudimo išlaidas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apmokėtų kelionės į studijų/mokslinės stažuotės vietą ir atgal išlaidas.
Studentai paprastai siunčiami vieno semestro (4-5 mėn.) ar vienų mokslo metų studijoms, podiplominių studijų studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai gali planuoti 2-9 mėnesių stažuotes. Bendra studijų, stažuočių trukmė Lietuvos kandidatams - 44 mėn.

Konkurse gali dalyvauti :

1. Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindinių studijų (ne žemesnio kaip 2 kurso) ir mokslo ir studijų institucijų podiplominių studijų (magistrantūros 1 kurso, doktorantūros pirmų - trečių metų) studentai.
2. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai.

Konkursui pateikiami dokumentai:

Lietuvių kalba:
1. Asmens duomenų anketa (speciali forma);
2. Motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse, adresuotas Tarptautinių studijų komisijai;
3. Institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas, pasirašytas fakulteto dekano (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios pakopos studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams).

Anglų kalba (1 originalus dokumento egzempliorius bei 2 jo kopijos):

1. Paraiškos forma CIRIUS (speciali forma internete: http://www.ciriusonline.dk/default.aspx?id=829)

2. (PASTABA. LAUKO Nr. 4 SKILTĮ „Varinghed/Duration“ PALIKITE TUŠČIĄ – studijų/mokslinės stažuotės trukmė bus įrašyta po Tarptautinių studijų komisijos sprendimo);

3. Gyvenimo aprašymas (CV), pasirašytas pretendento;

4. Kalbos įgūdžių pažymėjimas (speciali forma internete: http://www.ciriusonline.dk/default.aspx?id=829);

5. Mokslo ir studijų institucijos Danijoje sutikimo priimti studijoms, stažuotei raštas;

6. Dvi rekomendacijos, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius (viena – iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi (-ėsi) ar dirba, atstovo, kita – tos srities kompetentingo mokslininko, studijų, mokslinio darbo vadovo ar pan.)

7. Dviejų paskutinių sesijų rezultatų, patvirtintų dekanate – pagrindinių studijų studentams.
Diplomo priedo kopijos bei paskutinių sesijų rezultatų – podiplominių studijų studentams.
Mokslinio laipsnio diplomo kopija – dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams vertimas, patvirtintas notaro.

8. Mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas, paskutinių 2 metų publikacijų sąrašas – pretenduojantiems į stipendiją mokslinėms stažuotėms.

Dokumentus prašome siųsti iki 2008 vasario 1 d. registruotu paštu:
Konkursui „Studijos, mokslinės stažuotės Danijoje 2008/2009 m.m.“
Švietimo mainų paramos fondui 
Aukštojo mokslo programų skyriui 
Geležinio vilko g. 12, 
01112 Vilnius 
(tel.: 2498189)
Laukiame paraiškų. DETALESNĖ INFORMACIJA WWW.SMPF.LT

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky