Prasidėjo naujieji mokslo metai

Šiandien Kolpingo kolegijos studentai, dėstytojai bei administracija dalyvavo naujųjų mokslo metų pradžios šventėje. Šventė prasidėjo iškilminga eisena į Vytauto bažnyčią, kur buvo laikomos šv.Mišios, vėliau Kunigų seminarijos Baltojoje salėje vyko oficialioji dalis.

Kolpingo kolegijos pirmakursiams skirta pirmoji rugsėjo savaitė. Šiais metais, norint padėti kuo greičiau ir aktyviau susipažinti su kolegija, organizuojami įvairūs renginiai. Šiandien po oficialiosios šventės dalies vyko pirmakursių susitikimas su kolegijos administracija, Studentų atstovybės nariais, vyko susitikimai su katedrų vedėjais bei dėstytojais. Susitikimų metu buvo išdalytas naujienlaiškis, skirtas specialiai pirmakursiams. 
Rugsėjo 1-4 d. pirmojo kolegijos aukšto fojė veiks „Infocentras“, kuriame Studentų atstovybės nariai konsultuos įvairiais klausimais. 
Rugsėjo 4-5 d. pirmakursiai kviečiami dalyvauti seminare „Kolpingo fuksas‘ 2009“. 

Nuotraukose: mokslo metų pradžios šventės akimirkos.

 

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky