Lietuvos Kolpingo draugija minėjo 15 metų veiklos jubiliejų

Spalio 4 d. Kaune buvo minimas Lietuvos Kolpingo draugijos 15 m. veiklos jubiliejus. Šv. Mišios buvo laikomos Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje, o vėliau vyko šventinys renginys.

Šventiniame renginyje dalyvavo Apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, JE Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Vokietijos ambasados Lietuvoje Kultūros atašė p. Irja Berg, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prezidentūros, apskrities bei miesto valdžios atstovai. Į renginį atvyko gausus būrys kolpingiečių iš Vokietijos, Šveicarijos bei Pietų Tirolio, o taip pat Lietuvos Kolpingo šeimų. 

Susirinkusiems muzikavo smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, Kauno valstybinio muzikinio teatro primadona, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros docentė Sabina Martinaitytė ir jos studentai - tarptautinių konkursų laureatai - Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, pianistė Audronė Eitmanavičiūtė. 
Per penkiolika veiklos metų Lietuvos Kolpingo draugija įgyvendino nemažai projektų socialinėje, švietimo srityse. Kolpingiečiams padėjo ištikimi bičiuliai, bendražygiai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas kanauninkas Saulius Filipavičius įteikė padėkas nuo Kolpingo bendruomenės. 

Lietuvos Kolpingo draugija - visuomeninė labdaros organizacija, buvo įsteigta remiantis katalikų kunigo vokiečio Adolfo Kolpingo idėjomis, kilusiomis XIX a. pabaigoje. 

Tarptautinė Kolpingo draugija vienija 60 šalių draugijas, kurioms priklauso daugiau kaip 500 tūkst. narių. Šiuo metu Lietuvos Kolpingo draugija vienija daugiau nei 600 įvairaus amžiaus narių 32 šalies parapijose. Per pastaruosius dešimt metų pagrindinės draugijos veiklos sritys yra socialinė veikla, švietimas ir darbas su jaunimu. Kolpingo draugija vienija pasauliečius ir bendradarbiauja su katalikų bažnyčia. Draugijos globėjas yra JE Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. 

Tarp kolpingiečių yra nemažai jaunimo, todėl įkurtas Kolpingo jaunimo skyrius, kuris aktyviai veikia nuo 1994 metų. Pagrindiniai jaunimo skyriaus renginiai yra kasmetinės stovyklos Kolpingo šeimų ir ne tik jų vaikams, tarptautiniai projektai, seminarai tautinėms mažumoms bei moksleiviams apie pilietiškumą ir demokratiją, paramą besivystančioms šalims, krikščionišką socialinį mokymą, organizacijų vadybą ir kt. Jau įvyko vienuolikti kasmetiniai jaunimo lyderių kursai. Per šį netrumpą laiką paruošta ne viena jaunimo grupė, kuri organizuoja mokymus įvairių parapijų jaunimui, rengia įvairius seminarus, stovyklas. Nuo 2005 metų draugija yra tarptautinio jaunųjų europiečių tinklo GLEN partnerė Lietuvoje. Pagal šį projektą kas metai po keletą jaunų žmonių išvyksta savanoriauti į besivystančias šalis. 

Anykščių rajone, Troškūnuose, restauruotame XVIII a. bernardinų vienuolyne, įkurtas Kolpingo kultūros ir švietimo centras. Centre organizuojamos vaikų stovyklos, seminarai suaugusiems ir jaunimui. Per metus įvairiuose renginiuose dalyvauja daugiau nei 600 žmonių. 
Draugija Kaune yra įkūrusi Kolpingo kolegiją – aukštąją neuniversitetinę mokyklą, teikiančią profesinį bakalaurą ir ruošiančią aukšto lygio specialistus teisės, verslo vadybos, finansų, socialinio darbo ir verslo anglų kalbos srityse. Šiuo metu kolegijoje dieninėse ir neakivaizdinėse studijose studijuoja daugiau nei 700 studentų iš įvairių Lietuvos vietovių. Kitas draugijos svarbus projektas - Kolpingo mokymo centras, skirtas profesiniam perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui. Jame vyksta įvairūs kompiuterių kursai, skirti pradedantiesiems ir profesionalams, bedarbiams. 

Rūta Kazlauskaitė

Ričardo Šaknio nuotraukose šventės akimirkos:

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky