Karjera prasideda „K“ raide

Kolpingo kolegija įgyvendins du tarptautinius Partnerysčių projektus

Kolpingo kolegija pradės įgyvendinti du projektus pagal pasirašytas dviejų Partnerysčių projektų sutartis – Leonardo da Vinci ir Grundvig.

Leonardo da Vinci Parnerysčių projektas “Creativity in language learning” Nr. LLP-LdV-PRT-2010-LT-0169 finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų. Projekto tikslas - kartu su partneriais iš kitų Europos Sąjungos šalių (Vokietijos, Lenkijos, Suomijos) dalintis patirtimi apie kūrybiškus užsienio kalbų mokymo metodus, tokius kaip dramos pedagogika, filmų kūrimas ir daug įvairiausių kitų. Į darbo grupes bus įtraukti  ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Kartu jie kurs metodologiją šiems metodams pritaikyti partnerių šalių institucijose. Šie metodai bus taikomi ir Kolpingo kolegijoje. Projektas tęsis iki 2012 liepos 31 d.

Grundvig projektas “What’s on the Web” Nr. LLP-GRU-MP-2010-LT-00108 finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų. Projekto tikslas – mokymosi partnerystė kartu su partneriais iš kitų Europos Sąjungos šalių (Anglija, Italija, Švedija, Vokietija). Projekto metu bus skatinamas mokymas/is tarp skirtingų kartų. Vyresnio amžiaus žmonės turės galimybę išmokti naudotis kompiuteriu, internetu, o jų mokytojais bus jauni žmonės -  studentai. Projekto metu bus laužomi amžiaus stereotipai. Projektas tęsis iki 2012 liepos 31 d.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky