Įteiktos Kolpingo kolegijos steigėjo stipendijos

Tarptautine moksline – praktine konferencija „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“ baigėsi jau tradicine tapusi ir ketvirtąjį kartą Kolpingo kolegijos organizuota Kolpingo savaitė. Baigiamasis renginys vyko Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje.

Konferencijos metu buvo įteiktos 43 Kolpingo kolegijos steigėjo stipendijos, kurių vertė daugiau nei 35 tūkst. litų. Stipendijos skirtos už labai gerus studijų rezultatus, taip pat  dalis stipendijų yra skatinamosios ir skirtos studentams už aktyvų dalyvavimą Kolpingo kolegijos bei visos Kolpingo bendruomenės veikloje.

Jau dešimtąjį kartą organizuotoje konferencijoje pranešimus skaitė advokatas prof. Frankas Dytrichas (Vokietija), Mikaelis Holas - privačios nekilnojamo turto kompanijos, įsikūrusios  Helsingborge, Kulahuseno Grupės vyriausias vadybininkas (Švedija) ir lektoriai iš Lietuvos – Kolpingo kolegijos prof. Vilija Aleknevičienė ir bendrovės TEO LT Korporatyvinės komunikacijos skyriaus direktorius Valdas Kaminskas.

Juozo Stočkaus nuotraukose: konferencijos akimirkos

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky