Išvyko pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą

Kolpingo kolegijos Kalbų katedros vedėja Edita Stankevičienė 2010 m. sausio 25-30 dienomis išvyko dėstyti paskaitų  į Essex Uversitetą Londone (Didžioji  Britanija) pagal Erasmus dėstytojų mobilumo programą.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky