Karjera prasideda „K“ raide

Iškilmingai atidarytas naujasis Kolpingo kolegijos namas

Balandžio 1 d. oficialiai buvo atidarytas naujasis Kolpingo kolegijos namas Kauno senamiestyje. Šia proga šv.Mišias Kauno Arkikatedroje bazilikoje aukojo Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Vėliau šventė persikėlė į naująjį Kolpingo kolegijos namą. Statybinės organizacijos atstovui įteikus simbolinį naujojo namo raktą, perkirpti juostelę buvo pakviesta Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė, Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė ir Augsburgo Kolpingo švietimo centro vadovas, Kolpingo kolegijos Akademinės tarybos pirmininkas Josef Sebastian Paul. Naująjį Kolpingo namą pašventino Lietuvos Kolpingo draugijos globėjas, Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Iškilmingoje namo atidarymo ceremonijoje dalyvavo Vokietijos ambasados  Lietuvoje Pirmasis Sekretorius Jean Pierre Froehly,  mero pavaduotojas Rimantas Mikaitis, Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas, Birutė Vėsaitė,  kolpingiečiai ne tik iš įvairių Lietuvos vietų, bet atvykę pasveikinti nuoširdūs bičiuliai iš Vokietijos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir  Italijos, kolegijos administracija bei studentai.

Per septyniolika  Lietuvos Kolpingo draugijos veiklos metų ir penkiolika, kaip institucijos Kolpingo kolegijos veiklos  metų, buvo  įgyvendinta nemažai projektų socialinėje, švietimo srityse. Kolpingiečiams padėjo ištikimi bičiuliai, bendražygiai ne tik Lietuvoje,  bet ir užsienyje. Už ypatingą indėlį įgyvendinant švietimo projektus dviem iš jų - Joachim Lehman ir Xaver Bernet – buvo  suteikti Lietuvos Kolpingo draugijos Garbės nario vardai,  jiems Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė, Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė ir Lietuvos Kolpingo fondo/ draugijos valdybos pirmininkas kanauninkas Saulius Filipavičius įteikė Garbės narystę patvirtinančius ženkliukus  ir diplomus. Organizacijų, prisidėjusių prie šio projekto įgyvendinimo atstovams buvo įteiktos padėkos bei simbolinės dovanos.

Besiplečianti  Kolpingo kolegija savo  studentus pakvies studijuoti naujame, šiuolaikiškai  įrengtame pastate, kuriame  vyks formalaus ir neformalaus švietimo įvairaus amžiaus grupėms projektai, kuriuos įgyvendins ne tik Kolpingo kolegija, bet ir 150 metų pasaulyje veikiančios Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis Lietuvoje – Lietuvos Kolpingo draugija. Patalpos pritaikytos neįgaliųjų reikmėms, todėl tikimasi, jog studijas aukštojoje mokykloje galės pasirinkti daugiau neįgaliųjų.

Naujajame name įsikurs ne tik erdvios auditorijos, kompiuterinės klasės, bet įrengta konferencijų salė su sinchronine vertimo aparatūra, erdvi biblioteka ir kt. Kolpingo name  išsaugoti atkasti  Kauno senamiesčio XVI a. rūsių fragmentai.

Senamiestyje įsikūrusi aukštoji mokykla VšĮ Kolpingo kolegija teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. Kolpingo kolegijoje realizuojamos 5 studijų programos: teisė, verslo vadyba, finansai, verslo anglų kalba ir socialinis darbas. VšĮ Kolpingo kolegija, kaip institucija, sėkmingai Lietuvoje veikia jau 15 metų. 

Naujojo Kolpingo kolegijos namo atidarymo proga į Lietuvą su koncertais buvo atvykęs  garsus ir pasaulyje žinomas Augsburgo katedros berniukų choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Vokietijos, kuris surengė koncertus ne tik Kaune, bet ir Vilniuje.

Rūta Kazlauskaitė

Juozo Stočkaus ir Antaninos Poškienės nuotraukos

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky