Informacija nuolatinių studijų pirmojo kurso studentams

Rugsėjo 2 d., ketvirtadienį, 10 val. nuolatinių studijų pirmojo kurso studentams vyks įvadinė paskaita, kurioje dalyvaus katedrų vedėjai ir dėstytojai. Apie paskaitų vietą bus pranešta skelbimų lentoje.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky