Karjera prasideda „K“ raide

Informacija dalyvavusiems pagrindinio priėmimo (LAMA BPO) pirmajame etape

Dalyvavusių pagrindinio priėmimo (LAMA BPO) pirmajame etape ir pakviestųjų studijuoti Kolpingo kolegijoje dokumentų priėmimas vyksta:

2010 liepos 24 d. (šeštadienį)  nuo 11 iki 15 val.

Liepos 26, 27 d.  – nuo 9 iki 16 val., 28 d. nuo 9 iki 17 val.

Atvykstant pasirašyti studijų sutarties prašome turėti šiuos dokumentus:

● asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
● brandos atestatą ir jo kopiją;
● 2 fotonuotraukas;
● kvitą apie sumokėtą 50 Lt įmoką į VšĮ Kolpingo kolegijos sąskaitą:
 mokesčio kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – VšĮ Kolpingo kolegija; gavėjo bankas – AB SEB bankas; sąskaita – LT137044060003231710; sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas – dokumentų tvarkymo; mokėtojo kodas – įrašyti savo asmens kodą.

Atvykti į Kolpingo kolegiją,  Raguvos g. 7, Kaune. Tel. pasiteirauti (8-37) 22 00 30, 20 15 28.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky