Dėl studentų registravimosi valstybės remiamai paskolai gauti

2009 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktorius pasirašė įsakymą „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų teikimo pradžios“, kuriuo nustatyta tokia tvarka:

 • Studentų, norinčių gauti valstybės remiamas paskolas, registracijos pradžia Fondo tinklapyje yra 2009 m. rugpjūčio 27 d.
 • Studentų, norinčių gauti valstybės remiamas paskolas, registravimo pabaiga yra 2009 m. spalio 4 d. 

Kolpingo kolegijos studentai gali pretenduoti į trijų rūšių valstybės remiamas paskolas:

 • paskolą studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
 • paskolą gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama – BSI (šiuo metu -130 Lt)) 50 dydžių (6500 Lt); 
 • paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt).

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo užsiregistruoti Fondo tinklalapyje adresu https://studentai.vmsfondas.lt/studentai/ ir užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą.  

Daugiau informacijos:

 • Kolpingo kolegijos internetinio puslapio dešiniame kampe,
 • Fondo tinklalapyje adresu www.vmsfondas.lt
 • Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centre

Rasa Didžiulienė,
Studentų paslaugų centro vadovė, tel.: 220030, el. paštas rasa@kolping.lt

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

 • Pradzia 04
 • Pradzia 05
 • Pradzia 06
 • Pradzia 07
 • Pradzia 08
 • eris logo krivky