Studijų kokybės užtikrinimo sistema

Kokybės ir tyrimų skyriaus prioritetinė veikla susijusi su edukacinių paslaugų kokybės tyrimų Kolegijoje organizavimu. Skyrius rengia bei koordinuoja Kolegijos padalinių veiklos sričių kokybės užtikrinimo ir gerinimo organizacinių formų, metodų ir procedūrų įgyvendinimą bei plėtojimą, inicijuoja rezultatyvios ir efektyvios veiklos savianalizės sukūrimą.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky