Vyko respublikinė mokslinė – praktinė studentų konferencija

Lapkričio 20 d. Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centras drauge su studentais suorganizavo tęstinę respublikinę mokslinę – praktinę studentų konferenciją “Akademinio jaunimo teorinių žinių ir praktinių gebėjimų plėtra šiuolaikinėje visuomenėje”, kurioje buvo perskaityti 36 pranešimai. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Kolpingo kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus projektų koordinatorė Giedrė Urbonavičiūtė „Akademinio jaunimo galimybės ir perspektyvos Kolpingo kolegijoje“, Kolpingo kolegijos studentų atstovybės prezidentas Mindaugas Stanevičius „Kolpingo kolegijos studentų mobilumas pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą – patirtis Didžiojoje Britanijoje“, Finansų katedros trečiakursiai Ričardas Makrickas ir Darius Klimavičius „Kolpingo kolegijos studentų akademiniai mainai pagal Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programą – patirtis Danijoje“ ir Kolpingo kolegijos studentų atstovybės nariai, Verslo vadybos katedros antrakursiai Reda Černiauskaitė, Edita Krivickaitė ir Vidmantasx

Studentų konferencijos metu dalyviai pasiskirstė į tris darbo grupes: 

1) Šiuolaikinių socialinio darbo sričių naujovės ir problematika (11 pranešimai);
2) Jaunų specialistų vaidmuo nusikalstamumo prevencijoje (8 pranešimai);
3) Jaunimo adaptacija veiklos pasaulyje (13 pranešimai).  

Studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Akademinio jaunimo teorinių žinių ir praktinių gebėjimų plėtra šiuolaikinėje visuomenėje“ sulaukėme svečių iš 8 aukštųjų mokyklų: KTU, VDU, VPU, KMU, Vakarų Lietuvos verslo kolegijos, Panevėžio kolegijos, Vilniaus kooperacijos kolegijos, Stasio Šalkauskio kolegijos. Mūsų kolegijai atstovavo 42 studentai (kai kurie studentai pranešimus rengė dviese ar net trise). Dalyvių įvairovė sukėlė sveiką konkurenciją, diskusijose gimė naujų idėjų, naujų problemos sprendimo būdų, užsimezgė nauji ryšiai, kurie padrąsina studentus dalyvauti kitų aukštųjų mokyklų renginiuose. Geriausiais pranešimais buvo pripažinti :

Darbo grupėje „ŠIUOLAIKINIŲ SOCIALINIO DARBO SRIČIŲ NAUJOVĖS IR PROBLEMATIKA“:

1 vieta. „NEĮGALUS ŽMOGUS SOCIALINĖJE VISUOMENĖJE“ Mantas Paulauskas, Evaldas Vinkšnaitis, Giedrius Najulis, Kolpingo kolegija (vadovas R.Didžiulienė)
2 vieta. „NARKOTIKAI JAUNIMO TARPE“ Asta Blazgytė, Vilniaus kooperacijos kolegija, Kauno skyrius (vadovas dr. B.Alborovienė)
3 vieta. „KOLPINGO KOLEGIJOS PIRMAKURSIU LAISVALAIKIO YPATUMAI” Evelina Žiūkaitė ir Sandra Ivanauskaitė, Kolpingo kolegija (vadovas R.Didžiulienė)

Darbo grupėje „JAUNŲ SPECIALISTŲ VAIDMUO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOJE“:

1 vieta. „RAGINIMO ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ TEISINĖ REIKŠMĖ” Indrė Šaučiūnienė, Karolina Volkavičiūtė, Renatas Aušinskas, Kolpingo kolegija (vadovas A.B. Rekštienė)
2 vieta. „SKOLININKO TURTO AREŠTO YPATUMAI”, Irma Norkutė, Gileta Lingytė, Zigmas Jasukynas, Kolpingo kolegija (vadovas A.B. Rekštienė)
3 vieta. „TARPTAUTINĖ TELEKOMUNIKACIJŲ SĄJUNGA ( ITU ) IR JOS VAIDMUO ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE” Aušra Stadalytė, Kolpingo kolegija (vadovas V.Vileikienė)

Darbo grupėje „JAUNIMO ADAPTACIJA VEIKLOS PASAULYJE” darbo grupės nugalėtojai:

1 vieta. „STUDENTŲ SAMPRATOS APIE EKONOMINĘ KRIZĘ TYRIMAS“ Jovita Januškevičiūtė, Tadas Svetikas, Indrė Žutautaitė, Panevėžio kolegija (vadovas J. Unterhauser)
2 vieta. „ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PERDIRBIMO SISTEMOS KŪRIMAS LIETUVOJE“ Kristina Stačkutė, Martynas Kadys, Monika Skardžiūtė, Vilniaus kooperacijos kolegija, Kauno skyrius (vadovas dr. B.Alborovienė)
3 vieta. „UAB „TRANSACHEMA“ PERSONALO MOKYMOSI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TOBULINIMO POREIKIO ANALIZĖ“ Giedrė Sadauskaitė, Kolpingo kolegija (vadovas A.Krasuckas) 

 

 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky