Paskutinių kursų studentams

Vilniaus Pedagoginis universitetas, bendradarbiaudamas su Kolpingo kolegija, siūlo UNIKALIĄ galimybę įgyti TAIKOMOSIOS ETIKOS MAGISTRO laipsnį VPU Pedagogikos ir psichologijos fakultete.

STUDIJŲ TRUKMĖ – 2,5 METŲ, KURIE SUSIDEDA IŠ:

  • išlyginamosios studijos į etikos magistrantūros (Taikomosios etikos šakos) studijų programą;
  • taikomosios etikos magistrantūros studijos.

Baigusiems suteikiamas SOCIALINIŲ MOKSLŲ (edukologijos) magistro laipsnis ir MOKYTOJO KVALIFIKACIJA.

1 metų studijų kaina - 2 500 Lt.

Susidarius grupei studijos gali būti organizuojamos Kolpingo kolegijoje.
Visus susidomėjusius kviečiame pasirašyti studijų sutartį Studijų skyriuje.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky