Kviečiame absolventus atvykti į pirmąjį Alumni susitikimą!

Absolventus norime pakviesti 2009 m. sausio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. atvykti į pirmąjį Alumni susitikimą, kuris vyks Kolpingo kolegijoje, Raguvos g. 7Apie savo dalyvavimą prašome pranešti iki sausio 14 d. tel. (8-37) 22 00
30 arba el. paštu info@kolping.lt

Iki malonaus susitikimo!

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky