Kolpingo kolegijos bendruomenė pradėjo naujuosius mokslo metus

Rugsėjo 3 d. Kolpingo kolegijos studentai, dėstytojai, administracija bei svečiai dalyvavo naujųjų mokslo metų pradžios šventėje.

Ji prasidėjo Vytauto Didžiojo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo vyskupas J.Preikšas, prelatas B.Antanaitis ir kanauninkas S.Filipavičius. Vėliau Kauno kunigų seminarijos baltojoje salėje vyko oficialioji iškilmių dalis. Sveikinimo žodžius Kolpingo kolegijos studentams ir dėstytojų kolektyvui tarė Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas, kanauninkas Saulius Filipavičius, Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė, pavaduotoja Aušrinė Peleckienė, dėstytoja doc. Klara Katilienė ir kiti. Iškilmėse dalyvavo ir Šveicarijos Kolpingo šeimų delegacija. Žodį taręs Gossau Kolpingo šeimos narys Ksaveras Bernet pasidžiaugė, kad per keletą metų Kolpingo draugija, kartu su įkurta kolegija padarė stulbinantį kokybinį veiklos šuolį bei linkėjo sėkmės įgyvendinant naujus projektus ateityje. Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo sportinių šokių kolektyvo “Kaspinas” šokėjai, pianistė Aušra Gakaitė.
Rugsėjo 1–ąją Kolpingo kolegijoje pradėjo studijuoti 260 pirmakursių, pasirinkusių studijas dieniniame arba neakivaizdiniame skyriuose. Šiais metais sulaukta daugiau pageidaujančių studijuoti nei pernai. Kolpingo kolegija - aukštoji neuniversitetinė mokykla, teikianti profesinį bakalaurą, o jos steigėjas katalikiška labdaros ir paramos organizacija – Lietuvos Kolpingo fondas.
Kolpingo kolegijoje realizuojamos 5 studijų programos: anglų kalba, finansai, socialinis darbas, verslo vadyba ir teisė. Šiuo metu Kolpingo kolegijoje studijuoja daugiau nei 600 studentų iš įvairių Lietuvos vietų. Kaip sakė kolegijos direktorė Lina Kalibataitė, šiais metais populiariausiomis kolegijoje išlieka teisės ir verslo vadybos studijų programos.
Kolegijos moto - „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“. Tai Palaimintojo Adolfo Kolpingo žodžiai, kurio pavyzdžiu buvo įkurta Lietuvos Kolpingo draugija, Tarptautinės Kolpingo draugijos, vienijančios apie 500 tūkst. narių 57-je pasaulio valstybių, dalis.

 
 Kelios šventės akimirkos:
 
  
 
 
 
Rūta Kazlauskaitė 

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky