Įteikti profesinio bakalauro diplomai mūsų absolventams

Birželio 17 d. vyko iškilminga profesinio bakalauro diplomų įteikimo šventė. Ji prasidėjo absolventų iškilminga eisena į Vytauto Didžiojo bažnyčią, kur buvo laikomos šv. Mišios, po jų prasidėjo iškilminga diplomų įteikimo ceremonija  Kunigų seminarijos Baltojoje salėje.

Iškilmingoje ceremonijoje sveikinimo žodžius tarė Kolpingo kolegijos direktorė Lina Kalibataitė, Kolegijos steigėjo atstovas - Lietuvos Kolpingo fondo ir draugijos valdybos pirmininkas kanauninkas Saulius Filipavičius,  anglų kalbos absolventas Marius Simokaitis, Studentų atstovybės atstovė Karolina Šlekytė bei  kt.

Šventę muzikiniais kūriniais papuošė VDU Muzikos akademijos docentė Sabina Martinaitytė ir jos studentas, tarptautinių konkursų laureatas Andrius Apšega bei pianistė Audronė Eitmanavičiūtė.

Profesinio bakalauro diplomai buvo įteikti 170 absolventų, sėkmingai baigusių anglų kalbos, finansų, socialinio darbo, teisės ir verslo vadybos studijų programas.  

Po ceremonijos absolventai ir jų artimieji bendravo naujajame Kolpingo  kolegijos name.

Juozo Stočkaus nuotraukos

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky