Dalyvavo Europos Kolpingo kongrese

Lietuvos Kolpingo draugijos 11 žmonių delegacija dalyvavo Europos Kolpingo kongrese, kuris vyko spalio 2-4 d. Bratislavoje, Slovakijoje. Kongreso, kurį organizavo Tarptautinė Kolpingo draugija tema buvo “Laisvė įpareigoja būti atsakingiems už ateitį”. Kongreso pagrindinis tikslas -  paminėti 20 metų Berlyno sienos nugriovimo sukaktį. Kongreso atidarymas vyko Senojo parlamento plenarinėje salėje, kur Europos valstybių atstovai  muzikos, nuotraukų ir interviu pagalba žvelgė į didelių pokyčių 1989 metus ir prisiminė kelius į laisvę.

Kongreso metu daugiau nei 200 jo dalyvių, susirinkusių iš 18 Europos valstybių, diskutavo apie socialines problemas, politiką ir visuomeninę veiklą, pasikeitimus darbo pasaulyje, santuoką ir šeimą,  jaunimo  atsakomybę už Europą ir už pasaulį bei kitomis temomis. Antrosios kongreso dienos vakarinės programos „Na, Jūs Europiečiai“ metu buvo pristatytos dalyvaujančios šalys. Nuo Lietuvos atstovų žodį tarė Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė Lina Kalibataitė. 

Baigiamojoje kongreso sesijoje  buvo priimta Europos Kolpingo draugijos Bratislavos deklaracija. Joje Europos Kolpingo draugija įsipareigoja  ateityje rūpintis, kad jos nariai vykdytų aktyvią ir atsakingą veiklą, kad stiprėtų šeima, kaip pagrindinė visuomenės ląstelė, kad įsigaliotų žmogaus orumą užtikrinančio darbo principai, kad išaugtų piliečių atsakomybė už pasaulinį socialinį teisingumą, kad vyktų aktyvi politika prieš klimato kaitą ir kt. 

Tarptautinė Kolpingo draugija šiuo metu vienija 60 šalių draugijas, kurioms priklauso daugiau kaip 450 tūkst. narių. Lietuvos Kolpingo draugija priklauso Tarptautinei Kolpingo draugijai, taip pat yra ir Europos Kolpingo draugijų sąjungos dalis. Lietuvos Kolpingo draugija  veikia jau 16 metų ir aktyviai dirba socialinėje,  švietimo ir darbo su jaunimu srityse. Draugija Kaune yra įkūrusi Kolpingo kolegiją – aukštąją neuniversitetinę mokyklą, teikiančią profesinį bakalaurą ir ruošiančią aukšto lygio specialistus teisės, verslo vadybos, finansų, socialinio darbo ir verslo anglų kalbos srityse.

    Rūta Kazlauskaitė

Nuotraukose: Europos Kolpingo kongreso akimirkos

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky