Karjera prasideda „K“ raide

STUDENTŲ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

                                        Kolpingo Kolegija

 

STUDENTŲ mokslinė – praktinė konferencija

 

 

 

„TEORIJA IR PRAKTIKA:

STUDENTIŠKOS ĮŽVALGOS“

 

2011 m. lapkričio 17 d.

 

kvietimas

 

 

Kviečiame studentus, dėstytojus ir praktikus diskutuoti ir susipažinti su:

 

§  studentų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų taikymu, atliepiant šiandienos ir ateities iššūkius.

§  Kolpingo kolegijos studentų patirtimi, įgyta Kolpingo draugijos ir Kolpingo kolegijos organizuotų tarptautinių projektų metu 2011 m.

 

 

Svarbiausios datos:

1.      Dalyvio anketa (pranešėjams būtina pranešimo tema ir anotacija lietuvių k.) iki 2011 m. spalio 31 d.

2.     Straipsnis iki 2011 m. lapkričio 4 d. Recenzuoti ir atitinkantys keliamus reikalavimus straipsniai, bus publikuoti konferencijos straipsnių rinkinyje.

Dalyvio registracijos anketas ir straipsnius siųsti el.paštu: konferencija@kolping.lt   

 

KONFERENCIJOS KOORDINATORIAI

el.paštu: konferencija@kolping.lt

Studentų paslaugų centro vadovė

Rasa Didžiulienė

El. paštas: rasa@kolping.lt;

Mob. tel. +370 616 37151

Studentė

Antanina Poškienė

El. paštas: a.antonenko5@gmail.com; 

Mob. tel. +370 679 01970

 

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkė – Lina Kalibataitė, Kolpingo kolegijos  direktorė

Dr. Klara Katilienė, Kolpingo kolegijos Akademinės tarybos narė

Antanina Poškienė, Kolpingo kolegijos studentų konferencijos koordinatorė

Rasa Didžiulienė, Kolpingo kolegijos Studentų paslaugų centro vadovė

Rūta Kazlauskaitė, Kolpingo kolegijos viešųjų ryšių specialistė

Rokas Jankauskas, Teisės katedros vedėja

Birutė Krikščiukienė, Verslo vadybos katedros vedėja

Aušra Mingailienė, Socialinio darbo katedros vedėja

Edita Stankevičienė, Kalbų katedros vedėja

Ona Danė Drungilienė, Finansų katedros vedėja

Juozas Stočkus, Kolpingo kolegijos kompiuterių tinklo administratorius

Renata Butkutė, Kolpingo kolegijos direktorės padėjėja.

 

Kolpingo Kolegija

Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas

Tel. +370 37 22 00 30, Fax. +370 37 22 00 30

www.kolping.lt 

 

     

REIKALAVIMAI STRAIPSNIAMS

 

*  Straipsnio apimtis 5 – 15 A4 formato puslapių.

*  Recenzuoti ir atitinkantys keliamus reikalavimus straipsniai, bus publikuoti konferencijos straipsnių rinkinyje, todėl prašome:

Dalyvio anketą ir straipsnio anotaciją lietuvių k. (iki 100 žodžių) atsiųsti iki 2011 m. spalio 31 d.,

straipsnį pateikti iki 2011 m. lapkričio 4 d.

el. paštu konferencija@kolping.lt. Publikuojami bus tik recenzuoti straipsniai.

 

*   Straipsnio maketavimo reikalavimai

 

Teksto redaktorius: MS Word, šriftas Times New Roman; paraštės: viršuj ir apačioj 2 cm, kairėje 3 cm, dešinėje 1,5 cm. Pastraipos įtrauka 1 cm. Tekstas pateikiamas su 1,5 pt eilėtarpiu (line spacing).

 

*   Straipsnio struktūra:

 

PAVADINIMAS                              

(didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas(bold), 14 pt )

AUTORIUS     (VARDAS, PAVARDĖ)

 (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas, pasviras (bold, italic) 12 pt)

Atstovaujanti organizacija               

(centruota, normalus (Normal) 12 pt

Konsultantas (dėstytojas)

(centruota, normalus (Normal) 12 pt

Anotacija (lietuvių ir anglų k.)

(iki 100 žodžių, pasviras (italic), 11 pt,

Anotacijoje anglų k. turi būti pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir anotacijos tekstas)

Įvadas, skyriai, išvados

 (pavadinimas pajuodintas, kitas tekstas normalus (Normal), lygiavimas pagal kairį kraštą su 1 cm įtrauka 12 pt)

Lentelės                      

(Lentelės pavadinimas (10 pt, pajuodintas, centruotas) pateikiamas virš lentelės, numeruojama arabiškais skaitmenimis. Lentelės duomenys (10 pt, normalus).

Paveikslai

(Paveikslo pavadinimas (10 pt, pajuodintas centruotas), pateikiamas po paveikslu)

Formulės

(Formulės surinktos MS Word formulių redaktoriumi (10 pt), numeruojamos)

Literatūros sąrašas

(Nuorodos ir literatūros sąrašas pateikiamos APA (American Psychology Association) standartu (žr. straipsnio šablonas);

pavadinimas pajuodintas, kitas tekstas normalus (Normal) 11 pt)

 

Konferencijos kvietimas
Registracijos forma

 


Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky