Karjera prasideda „K“ raide

Įgyvendinti projektai

Darbinė ir kultūrinė patirtis Didžiosios Britanijos biuruose

Projektas
Kolpingo kolegijai parengus ir laimėjus finansavimą ES Leonardo da Vinci programos studentų mobilumo projektui “Vertėjų ir biuro administratorių kultūrinio suvokimo ugdymas tarpkultūriniams ryšiams” penkios Kolpingo kolegijos Anglų kalbos studijų programos studentės 2004 m. vasarą vyko stažuotis į įvairius Didžiosios Britanijos biurus. Pagal šį Kolpingo kolegijos parengtą projektą stažuotis vyko ir penki Anglų kalbos ir Verslo vadybos specialybės studentai iš trijų kitų kolegijų: Vilniaus kooperacijos kolegijos, Klaipėdos verslo kolegijos ir Šiaulių krašto vadybos, teisės ir kalbų kolegijos.
Šio projekto dalyviai buvo Anglų kalbos specialybės studentai, kurie įgiję aukštąjį išsilavinimą dirbs vertėjais ar administratoriais smulkaus ir vidutinio verslo bei kitoje dalykinėje aplinkoje bei Verslo vadybos specialybės studentai, kurie pasirinkę verslo administravimo specializaciją dirbs valstybinių ir privačių įmonių administratoriais.

Stažuočių vietos

Studentai vyko į šešias skirtingas Didžiosios Britanijos vietoves: Londoną, Staffordą, Southamptoną, Lancasterį, Totnes ir Dundee, ir 13 savaičių stažavosi devyniose skirtingose įmonėse ir organizacijose.

Kolpingo kolegijos studentės
Dovilė Sankauskaitė (III kursas) stažavosi Miller Insurance Services Ltd draudimo kompanijoje Londone, Viktorija Pataraja (III kursas) - Lancaster and Morecambe College, Finansų tarnyboje, Joana Statkevičiūtė (II kursas) – Lancaster District Chamber of Commerce, Trade and Industry (Lancaster regiono komercijos, prekybos ir pramonės rūmuose), Laura Viršilaitė (II kursas) – Dundee college Tarptautinių programų skyriuje, Eglė Starkutė (II kursas) - Dundee college Studentų paslaugų tarnyboje.

Eglė Starkutė Dundee College studentų paslaugų tarnyboje

Eglė Starkutė Dundee College studentų paslaugų tarnyboje

Eglė Starkutė ir Laura Viršilaitė su Dundee College studentų paslaugų tarnybos vadovu p. Ken Neades ir Tarptautinių programų skyriaus vadove p. Fiona Jurk

Joana Statkevičiūtė su kolegomis

Joana Statkevičiūtė su Lancaster and Morecambe College vadove p. Ann Morri

Viktorija Pataraja su Lancaster - Morecambe College finansų tarnybos darbuotojais

Stažuotės rezultatai
Studentės džiaugiasi patobulinę anglų kalbos žinias, susipažinę su Didžiosios Britanijos kultūra ir įgyję patirties bendraujant su britais. Stažuotėje buvę merginos įgijo daug praktinės darbo anglakalbėje biuro aplikoje patirties, ėmė labiau pasitikėti savo jėgomis ir baigę studijas turės geresnes įsidarbinimo galimybes. 2005 m. pavasarį ir vasarą jos atliks praktiką su užsieniu dirbančiose Kauno įmonėse ir organizacijose, panaudodamos ir perduodamos savo stažuotėje įgytą patirtį.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky