Karjera prasideda „K“ raide

Apie mus

VšĮ Kolpingo kolegija – bendruomeninė, nevalstybinė kolegija. 1996 m. buvo įkurta Kolpingo aukštesnioji mokykla, 2001 m. tapo aukštąja mokykla VšĮ Kolpingo kolegija. Teikia aukštąjį išsilavinimą liudijantį profesinio bakalauro diplomą. 

Kolegijos steigėjas yra Lietuvos Kolpingo fondas – katalikiška labdaros ir paramos organizacija, vienijanti socialiai atsakingus žmones, veikiančius savipagalbos principu. Kolegija įsteigta realizuojant vieną iš prioritetinių fondo veiklos sričių – švietimo veiklą. Kolegiją remia Tarptautinė Kolpingo draugija, vienijanti apie 500 tūkst. narių 60-tyje pasaulio valstybių. Draugijos centras yra Vokietijoje, Kiolno mieste, kur pradėjo savo veiklą draugijos įkūrėjas Palaimintasis Adolfas Kolpingas (daugiau)

Vienas iš Kolpingo kolegijos įkūrimo tikslų buvo įsteigti švietimo instituciją, ugdančią socialinius lyderius. Kitas tikslas – pagelbėti jaunuoliams suvokti savo asmens orumą ir vertę, įgauti pasitikėjimo vidinėmis jėgomis ir, įgijus tvirtų profesinių žinių, tapti gerais specialistais, gebančiais prisitaikyti sparčiai kintančioje darbo rinkoje.

Kolegijos moto - „Jeigu jūs norite geresnės ateities, privalote patys ją susikurti“ (kunigas Adolfas Kolpingas).

Pagrindinis kolegijos kultūros bruožas – didžiulis dėmesys ir pagarba studento asmenybei, nuolatinė pagalba formuojant krikščioniškąsias moralines nuostatas ir kaupiant vidines galias mūsų šalies socialinės ir ekonominės aplinkos humanizavimui. Kolegija vadovaujasi Kolpingo draugijos bendraisiais moraliniais principais, pagrįstais krikščionišku socialiniu mokymu, formuojančiu katalikišką požiūrį į gyvenimo vertybes ir darbinę veiklą.

Kolpingo kolegijos vizija

Tarptautinės Kolpingo bendruomenės švietėjiškai veiklai vystyti skirta aukštoji mokykla, lanksčiai reaguojanti į aplinkos pokyčius, suteikianti galimybę tapti savo srities profesionalu, sąmoningai pažinti ir skleisti gėrį bei tiesą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis ir bendruomeniškumo principais.

Kolpingo kolegijos misija

Rengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius specialistus, savo veiklą grindžiančius krikščioniška morale; laiduoti modernų ir Europos aukštojo mokslo erdvės reikalavimus atitinkantį studijų procesą aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; ugdyti bendruosius studentų gebėjimus ir pilietines vertybines nuostatas, būtinas Kolegijos absolventų darbui ir tęstinėms studijoms; šviesti ir taurinti visuomenę, ugdant jos dvasingumą, humanitarinę, profesinę ir informacinę kultūrą, solidarumą ir subsidiarumą, puoselėjant katalikiškas vertybes, visuotinio gėrio suvokimą, pasinaudojant Tarptautinės Kolpingo draugijos sielovada, kompetencija, ir ryšiais.

Mūsų organizacijos lietuvoje:

Lietuvos Kolpingo draugija

Visuomeninė organizacija, įkurta 1993 metais, Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Darželis „Kolpingo mokyklėlė“

Ugdymo(si) programų filosofija remiasi dvasininko ir pedagogo A.Kolpingo švietėjiškomis idėjomis ir jo ugdymo filosofija.

Narystė:

  • Pradzia 04
  • Pradzia 05
  • Pradzia 06
  • Pradzia 07
  • Pradzia 08
  • eris logo krivky